Przejdź do treści

Regulamin lotów balonem - Aerostat

1.Zakup biletu/vouchera na lot uprawnia do lotu balonem na ogrzane powietrze z firmą Aerostat nazwanym w dalszej części Operatorem. Przed zakupem biletu należy zapoznać się z Regulaminem lotów. Wnosząc opłatę za lot klient potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem.

2. Bilet/voucher jest ważny w przedziale czasowym, na który został wystawiony w zakupionej opcji. Mimo tego, że bilet jest ważny 12 miesięcy loty odbywają się od 15 kwietnia do 15 października.

3 Czas lotu tj.45-60 min. jest czasem umownym. Jeżeli lot został przedłużony przez pilota ze względu na brak lądowiska pasażerowie nie ponoszą dodatkowych kosztów. Dopuszcza się tolerancję czasową +/- 15 minut.

4. Pasażerowie umówieni na dany lot stawiają się punktualnie w wyznaczonym przez Operatora czasie i miejscu.

5. Przed lotem Pasażerowie wypełniają dokumenty, biorą udział w szkoleniu prowadzonym przez Dowódcę-pilota balonu z zasad bezpiecznego zachowania się od momentu przybycia na lot do momentu zakończenia składania sprzętu po lądowaniu.

6. W przypadku spóźnienia pasażerów powyżej 15 minut i nie dotarcia na wyznaczone miejsce na czas szkolenia Dowódca-pilot balonu ma prawo odmówić udziału w locie a wykupiony bilet przepada.

7. Pasażerowie przez cały czas przygotowań sprzętu, startu, lotu, do momentu ogłoszenia zakończenia lądowania bezwzględnie wykonują polecenia Dowódcy-pilota balonu.

8. Pasażerowie przybywają na lot w strojach wygodnych, sportowym obuwiu, stosownym do pory roku i dnia, wskazane są ciemne kolory ze względu na możliwość opadania sadzy z palników, sugerujemy zabranie nakrycia głowy ze względu na radiację palników. Nie wskazane są damskie torebki, buty na obcasach, klapki.

9. Loty balonem są sportem outdoorowym i firma nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia czy uszkodzenia garderoby podczas usługi.

10. Pasażerowie po odbyciu szkolenia przed lotem podpisują listę uczestników lotu, kwitując niniejszym, że zrozumieli szkolenie przeprowadzone przez pilota, w szczególności szkolenie z zakazu zabierania na pokład materiałów niebezpiecznych, będą stosować się do jego poleceń, uczestniczą w locie na własną odpowiedzialność zdając sobie sprawę z ryzyka wiążącego się z lotem balonem i nie będą rościć praw większych niż zawarte jest w ubezpieczeniu lotniczym.

11. W locie balonem nie mogą uczestniczyć osoby: – pod wpływem leków psychotropowych, alkoholu, narkotyków. – kobiety w ciąży – mające silny lęk wysokości i przestrzeni, – po silnych urazach ortopedycznych, – w okresie rehabilitacji po szpitalnym zabiegu chirurgicznym, – dzieci do lat 10 lub o wzroście poniżej 130 cm – których sprawność fizyczna nie pozwala samodzielnie zająć miejsca w koszu, którego burty mają 125 cm wysokości a stopień znajduje się w połowie wysokości burty.

12. W locie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które przeszły szkolenie przedlotowe, podpisały dokumenty uczestnictwa w locie, oraz samodzielnie zajmą wyznaczone miejsce w koszu.

13. Loty balonem wykonywane są przy sprzyjających warunkach atmosferycznych: – prędkość wiatru poniżej 4m/s, -brak opadów lub burz i zagrożenia burzowego, -temperatura otoczenia -15 st. C do 25 st. C, -dolna podstawa chmur min 200m.

W przypadku odwołania lotu z przyczyn meteorologicznych pasażerowie nie mogą rościć pretensji do Operatora, gdyż decyzje o wykonaniu lotu podejmuje wyłącznie Dowódca-pilot balonu kierując się względami bezpieczeństwa.

14. Pory dnia do lotów: -rano tuż po wschodzie słońca, -po południu, 2 godziny przed zachodem słońca.

15. O wyborze miejsca startu decyduje Dowódca-pilot balonu.

16. Na pokład balonu można zabrać własne aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, odpowiedzialność za uszkodzenia i utratę sprzętu w trakcie lotu ponosi jego właściciel.

17. Na pokład balonu nie wolno zabierać: alkoholu, papierosów, zapalniczek, narkotyków, szkła, broni, ostrych narzędzi.

18. Z pokładu balonu zabroniony jest zrzut jakichkolwiek przedmiotów.

19. Usługa trwa około 2-3 godzin i składa się na nią: – zbiórka pasażerów w uzgodnionym czasie i miejscu, – szkolenie przed lotem, – podpisanie dokumentów uczestnictwa w locie, – możliwość aktywnego udziału w rozkładaniu i pakowaniu balonu po locie, – start, lot i lądowanie balonu w terenie przygodnym, – celebrowanie lotu lampką szampana i stosownym imiennym certyfikatem, – powrót pasażerów do miejsca startu.

20. Podczas całej usługi obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i rozmów telefonicznych.

21. W przypadku uszkodzenia ciała współpasażerów spowodowanego: -niestosowaniem się pasażerów do poleceń pilota, -nieprzestrzegania zasad szkolenia przed lotem, -z innych przyczyn spowodowanych przez pasażera.

Pasażer, który spowodował uraz u innego z współpasażerów ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną.

22. Wszelkie uwagi, reklamacje, zgłoszenia roszczeń, zgłoszenia uszkodzenia ciała musi odbyć się przed zakończeniem usługi, po rozstaniu się z Operatorem roszczenia nie będą uwzględniane.

23. Zwrot kosztów biletu/vouchera ma miejsce, kiedy osoba 3 razy stawiła się na lot na miejsce startu, a został on odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych.

24. Firma nie zwraca kosztów biletów/voucherów, kiedy: -posiadacz biletu dostał go w prezencie i nie chce go wykorzystywać, -posiadacz biletu nie zdążył skorzystać z lotu w przedziale czasowym umieszczonym na bilecie, -posiadacz biletu zgłosił chęć wykorzystania biletu tuż przy końcu przedziału czasowego, w którym był ważny i ze względu na warunki atmosferyczne bądź inne zlecenia nie zdążył skorzystać z atrakcji.

25. Podczas lotu pracownicy firmy wykonują zdjęcia, filmy, które mogą być wykorzystywane przez Operatora w celach marketingowych. Klient biorący udział w locie, wyraża zgodę na udostępniane swego wizerunku na portalach społecznościowych firmy. Klient biorący udział w locie również ma prawo wykorzystywać te zdjęcia na swoich portalach społecznościowych. 

AerostatSmol

Regulamin lotów balonem - Aerostat

AerostatSmol